Vyvarujte se kožním nádorům

Kožní nádory jsou nádory, kterým se dá většinou velmi dobře vyhnout, protože projevy kožních nádorů jsou viditelné, mohou být tedy odhaleny včas a nejdůležitější rizikový faktor, expozice UV záření, lze redukovat změnami v chování na slunci.

Nošení fotoprotektivního oblečení, vyhýbání se pobytu na slunci mezi 11. až 15. hodinou (v tomto období dosahuje UV radiace svého maxima), vyhledání stínu a pravidelná aplikace ochranných krémů proti slunci jsou hlavní doporučené postupy UV fotoprotekce.

Lidé s modrýma očima, zrzavými nebo blond vlasy, pihami a s kůží, která se snadno spálí a velmi těžce pigmentuje, jsou nejrizikovější skupinou vzniku kožních nádorů. 

Speciální péči je nutno věnovat fotoprotekci dětí, protože nadměrné slunění v dětství zvyšuje dlouhodobě riziko vzniku kožních nádorů.

Mezi primární preventivní opatření vzniku kožních nádorů patří zejména snížení expozice slunečnímu záření.

Existují odlišné typy sluneční expozice:

  • nepřímá sluneční expozice – čas strávený venku během každodenních povinností ve dnech, kdy svítí slunce
  • rekreační sluneční expozice – čas strávený na rekreaci nebo při sportu venku na slunci
  • pracovní sluneční expozice – během práce venku (zemědělci, rybáři, plavčíci, pošťáci a jiná povolání)
  • úmyslná sluneční expozice – čas trávený venku s cílem opálit si kůži

Sekundární prevence zahrnuje odhalení kožních nádorů v časných stadiích, aby mohly být úspěšně léčeny. Mezi sekundární prevenci patří samovyšetřování kůže, znalost rizikových faktorů vzniku kožních nádorů a pravidelné kontroly kůže u dermatologů.