Co jsou kožní nádory

Kožní nádory jsou nejčastějšími typy nádorových onemocnění na světě. Kožní nádory jsou způsobeny nadměrnou expozicí slunečnímu záření (zejména jeho ultrafialovému (UV) spektru), které proniká a poškozuje kůži během pobytu na slunci.

Projevy kožních nádorů se vyskytují na kůži exponované slunečnímu záření (UVA a UVB záření), a to nejčastěji v oblasti obličeje, krku, zad a končetin. Nejčastěji jsou postiženi lidé nad 50 let, ale může být postižen kdokoli.

Počet diagnostikovaných případů kožních nádorů stále stoupá, nicméně je všeobecně známo, že počty nemelanomových kožních nádorů jsou v oficiálních statistikách stále podhlášeny, což vede k tomu, že reálná prevalence nemelanomových kožních nádorů neodráží jejich skutečný stav v populaci.

Kožní nádory jsou jedny z nejlépe léčitelných forem nádorů, s velmi dobrou prognózou. Avšak povědomí o příznacích kožních nádorů je v populaci obecně nízké, což znesnadňuje včasné odhalení kožních nádorů.

Termín kožní nádory zahrnuje několik zcela rozdílných jednotek, každá z nich má odlišné příznaky, tíži onemocnění a odlišnou léčbu.

Melanom – nejzhoubnější kožní nádor

Nemelanomové kožní nádory (NMSC) – představují:

Bazocelulární karcinom (bazaliom) – nejčastější a nejméně nebezpečný kožní nádor

Spinocelulární karcinom (spinaliom) – druhý nejčastější podtyp kožních nádorů