Typy kožních nádorů

Existují čtyři základní typy kožních nádorů.

Bazaliom

Jde o nejčastější typ kožních nádorů, zároveň nejméně nebezpečný. Typicky se projevuje jako vyvýšené ložisko barvy kůže, s lesklým, perleťovým okrajem, nebo jako nehojící se ložisko se šupinami na povrchu, nebo ložisko se šupinami na povrchu, které pomalu roste. Není-li léčeno, pak se na povrchu vytvoří nehojící se vřed a proces postihne hlubší struktury kůže i podkoží.

Aktinická keratóza

Tyto projevy jsou prekancerózami (předstupeň nádoru), v 10–15 % případů z nich vzniká spinaliom. Proto by měly být aktinické keratózy léčeny, abychom se vyvarovali přechodu ve spinaliom. Aktinické keratózy postihují zejména osoby středního a staršího věku na místech exponovaných slunečnímu záření – obličej, krk, ušní boltce, hřbety rukou a kštice. Aktinická keratóza se projevuje jako načervenalé, šupící se ložisko s drsným povrchem.

Spinaliom

Tento druhý nejběžnější typ kožních nádorů se vyskytuje na kůži exponované slunečnímu záření (např. obličej a kštice). Začíná jako ložisko se šupinami, které poměrně rychle roste, zvředovatí a kontaktně krvácí. Může se poměrně rychle šířit, zejména pokud je projev lokalizován na rtech, ušních boltcích, prstech rukou a nohou nebo u imunosuprimovaných pacientů. Lékem volby je chirurgické odstranění spinaliomu.

Melanom

Jde o nejméně častý typ kožních nádoru, nicméně je nejnebezpečnější. Může postihovat lidi v kterémkoli věku, proti jiným typům kožních nádorů, které nejčastěji postihují starší osoby. Projevy melanomu jsou různé svojí velikostí, může jít o tmavou skvrnu, která časem mění zbarvení a její okraje se stávají nepravidelnými. Nebo nápadně rychle roste jako růžové nebo červené ložisko na kůži. Může se metastaticky šířit, proto se doporučuje včasná léčba.

Mimo tyto čtyři základní typy kožních nádorů existují ještě další, méně časté projevy