Kdo je ohrožen?

U kohokoliv z nás se může v kterémkoli věku rozvinout kožní nádor. Nejčastěji kožními nádory trpí lidé nad 50 let nebo lidé, kteří opakovaně dlouhodobě pobývali na slunci (tato skupina rizikových pacientů je stále v menšině).

Do skupiny zvýšeného rizika vzniku kožních nádorů patříte zejména tehdy, pokud:

  • máte světlou kůži, která je náchylná ke spálení
  • spálili jste se v dětství nebo v dospělosti (a to i opakovaně)
  • trávíte většinu času na slunci (pracovně nebo během volnočasových aktivit)
  • navštěvujete solária
  • máte na kůži celého těla více než 50 znamének
  • máte v rodině případy kožních nádorů
  • je vám více než 50 let
  • podstoupili jste transplantaci orgánů

K výše uvedeným všeobecným rizikovým faktorům pak přistupují speciální rizikové faktory, které se týkají dvou hlavních typů kožních nádorů: melanomu a nemelanomových kožních nádorů (NMSC).

I když nepatříte do skupiny zvýšeného rizika vzniku kožních nádorů, je důležité, že jste porozuměli jejich příčinám a příznakům. Vaše znalosti ovlivní váš rizikový profil v průběhu života. Uvědomte si riziko vzniku kožních nádorů. To vás může v pozdějším životě ochránit nebo vám pomůže odhalit projevy kožních nádorů u vás nebo u vašich blízkých.