Rizikové faktory vzniku nemelanomových kožních nádorů

Níže je k dispozici seznam rizikových faktorů vzniku nemelanomových kožních nádorů:

 • genetická predispozice
 • expozice rtg paprskům
 • předchozí infekce lidskými papilomaviry (HPV)
 • předchozí chronické, zánětlivé kožní onemocnění
 • expozice chemikáliím (dehty, asfalt, pohonné oleje)
 • expozice arzénu
 • chronická expozice slunci a teplu (infračervené záření)
 • stávající chronické, zánětlivé kožní onemocnění
 • imunosuprese
 • kožní fototyp I a II
 • předchozí léčba psoraleny a zářením (PUVA)