Prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Odborná garantka Evropského dne melanomu v České republice