Dermatofibrom

Dermatofibromy jsou benigní vazivové projevy, které vypadají jako tuhá, vkleslá nebo vyvýšená ložiska s velikostí od několika mm do několika cm. Obyčejně mají nahnědlou barvu, příležitostně mohou být také růžové.

Dermatofibromy nejčastěji nacházíme v dolních partiích lidského těla, ale mohou se vyskytovat kdekoli.

Nejčastěji bývají zaměněny za cysty nebo pigmentové névy. Dermatofibromy můžeme odlišit hmatem, jde o tuhá ložiska.