Aktinické keratózy

Aktinické keratózy jsou častým typem kožních nádorů.

Vzhled

Aktinické keratózy jsou povrchové kožní léze, které se vyskytují solitárně nebo ve skupinách. Typickým projevem je drobné, načervenalé ložisko na kůži, někdy je povrch ložiska pokryt šupinami. Pohmatem je tedy povrch aktinické keratózy drsný.

Lokalizace

Aktinické keratózy se nejčastěji vyskytují v místech chronické expozice slunečnímu záření. Typicky je postižen obličej, hrudník, hřbety rukou, ušní boltce a kštice.

Vývoj v čase

Aktinické keratózy jsou všeobecně považovány za kožní prekancerózy. Měly by být léčeny, abychom zabránili rozvoji vzniku spinaliomu.

Solitární projevy jsou často léčeny zmrazením tekutým dusíkem, který ničí abnormální buňky. Jsou-li projevy mnohočetné, pak je můžeme léčit lokálními přípravky, které obsahují účinné destruktivní látky ve formě krémů, lze aplikovat stimulátory lokální kožní imunity, můžeme nádorové buňky zcitlivět k ozáření nebo použit chemoterapeutika.