Prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Odborná garantka Evropského dne melanomu v České republice

Registrace proběhla v pořádku

Nyní si zkontrolujte vaši e-mailovou schránku a potvrďte odkaz v e-mailu pro dokončení registrace.

Pokud jste e-maily neobdrželi, zkontrolujte složky Spam a Promo.